Marca_Producte
Asociación Española de Empresarios de Serigrafía.
Organització Privada.

Peça
Publicació tècnica.

Comentaris
Vam dissenyar en base a la claredat. Volíem que en el moment de consulta, el lector tingués les mínimes barreres gràfiques possibles. Vam potenciar la facilitat de lectura, l'exemple visual i l'organització d'elements.

Santa Amalia 50, bjs b
08031 Barcelona
tel 932 538 023
centre@centrebcn.com