Peça
Experiment maché.

Comentaris
Experiment:

Es va a viure a una ciutat estrangera, per exemple: Berlín.

Es recullen, durant el temps en què es viu en aquesta ciutat (11 mesos), tots els tiquets de les compres que es realitzen.
Es classifiquen i es detallen:
1.372 euros en menjar.

1.278 euros a Ikea.

473 euros en restaurants.

388 euros en varis.

254 euros a Bauhaus.

185 euros en roba.

138 euros en transport públic.

60 euros a Schlecker.
Amb el paper del tiquets (254g), es fa una guardiola amb forma de porquet i s'estalvia durant el mateix temps que s'ha estat vivint fora: amb monedes d'1 o 2 euros mínim (moment en el qual es troba l'experiment).
 Es trenca el porquet i es detallen els diners estalviats: 900 euros.

Santa Amalia 50, bjs b
08031 Barcelona
tel 932 538 023
centre@centrebcn.com