Version:1.0 StartHTML:0000000212 EndHTML:0000010127 StartFragment:0000003109 EndFragment:0000010091 SourceURL:file://localhost/Users/imac/Desktop/CENTRE/PROJECTES%20ACTUAL%20CENTRE/LODP/Avisos%20legals.doc

PROTECCIÓ DE DADES DE DADES PERSONALS

 

Àmbit d'aplicació. La present política de seguretat afecta qualsevol dada de caràcter personal dels usuaris d'Internet (en endavant, "els Usuaris") que visitin la pàgina web www.centrebcn.com (en endavant, "la Pàgina Web"), i omplin els formularis de sol·licitud d’informació o alta a la Newsletter disponibles a la mateixa. Les dades personals dels Usuaris seran tractades exclusivament pels responsables de la Pàgina Web d'acord amb la seva pròpia política de seguretat. La Pàgina Web és gestionada per El Centre d'Investigacions Creatives de BarcelonaSL. amb CIF B60648755 i domicili social al C/ Santa Amàlia 50, baixos B, 08031 Barcelona(en endavant, "el Prestador del Servei").


Informació als Usuaris de l'existència de fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seves dades. En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris, el Prestador del Servei compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, "LOPD") i la resta de legislació que la desenvolupa

 

Finalitat del tractament. Les dades personals facilitades pels Usuaris seran tractades pel Prestador del Servei amb la finalitat de gestionar la seva petició d’informació o alta al Newsletter, quedant arxivades en fitxers de la seva responsabilitat. Així mateix l’acceptació d’aquesta Política de Protecció de Dades implica l’atorgament exprés del consentiment per tal de rebre comunicacions comercials electròniques relacionades amb l’activitat del Prestador del Servei.

 

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Els Usuaris que facilitin les seves dades personals, podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en qualsevol moment, sol·licitant-ho per correu postal a El Centre d'Investigacions Creatives de BarcelonaSL., al C/ Santa Amàlia 50, baixos B, 08031 Barcelona, incloent, còpia del DNI o NIF del titular de les dades o per correu electrònic (centre@centrebcn.com).


Seguretat. El Prestador del Servei assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures tècniques i organitzatives de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat; especialment les previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. El Prestador del Servei no serà responsable, en cap cas, de les incidències que puguin sorgir en relació de les dades personals quan es derivin d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades


Veracitat de les dades. Els Usuaris són responsables de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació dels mateixos si fos necessari.


Tots els drets reservats.
El Centre d'Investigacions Creatives de Barcelona S.L.

Santa Amalia 50, bjs b
08031 Barcelona
tel 932 538 023
centre@centrebcn.com